Artikler

Den pædagogiske praksis og teori udvikles til stadighed bl.a. igennem vores erfaringer.

Enhver af de følgende artikler kan derfor være forældet allerede inden den er skrevet færdig. Det er der ikke noget at gøre ved – det er selve “sjælen” i vores arbejde – at det er under stadig udvikling.

 


De-Upraktiske-Grafik

De upraktiske artikler

Projektarbejdet, den daglige omgang med beboere, brugere og børn “hviler” på en bund af praktiske realiteter, grundholdninger, tolkninger m.m.
F.eks. “Hvor meget personale er der indvolveret? Hvordan tolker vi borgerens adfærd? Hvordan definerer vi vores opgave? I hvilken udstrækning er vi enige, fleksible, loyale. I hvilken udstrækning forstår vi konseptet/arbejdsmetoden o.s.v
Disse artikler handler om nogle af de grundlæggende ”forståelser” og
begreber i vores arbejde.

Artikel

”Hvorfor systematik og video”

Det startede med en henvendelse fra Sverige. Nogle chefer længere op i hierakiet mente, at der manglede noget om, hvad deres ansatte havde været udsat for i 10 år. ”Evidens basering” var vist det man gerne ville ”kontrollere”. Gerne noget ”namedropping” ”Piaget” ”Stern” – what ever. Desuagtet, at alle ansvarlige til alle tider har været inviteret til at deltage i alle sammenhæng og at det bugner med dokumentation, så var det tilsyneladende ikke nok. Det virkede som en studentikos henvendelse, typisk sådan en, som mennesker der har en løsere tilknytning til praksis kunne finde på. Det er uddannelsesinstitutionernes dilemma, at de i mangel på praksis må sammenligne/analysere teorier. Men man laver ikke et godt stykke arbjede, fordi man kan referere til ”Ludvig von Fisterhages” 3’ udgivelse. Ideer annammes gennem praksis og praksis er den fremste forudsætning for sin egen udvikling. Det lader til, at det er uddannelsesinstitutionernes værdier der engang dominerer visse personer og instansers begreb om kvalitet og relevans. Artiklen er en komprimeret historie om forudsætningerne, ideologien, teorierne og metoderne impliceret i den systematiske arbejdsform.

Download


“Det er uddannelses-institutionernes dilemma, at de i mangel på praksis må sammenligne/analysere teorier”

”Ansvar”

Måske er “ansvar” som begreb og i praksis interessant at kigge på, når man vil forstå, hvorledes en organisation fungerer og hvorfor den evt. ikke lever op til sine mål.

Download

“Struktur”

Er ”meget struktur” kun noget der vedkommer udviklingshæmmede borgere? Hvad er det ”Mangehovedet Væsen”? Hvad er- og hvor kommer den fra: “Special etik og tænkning for omgangen med mennesker med varige fysiske og psykiske funtionsvanskeligheder”

Download

”Empati”

Jeg har ikke fidus til begrebet ”empati” Det virker som et udslag af overføleri, at man tror, at det er muligt at opleve/føle verden som var man – ”den anden”. Det forekommer mig mere som en overpsykologiseret tankegang, en holdeplads og skraldespand for ens egne projektioner og fordomme. Jeg forklarer i artiklen, hvor indviklet det i virkeligheden er, der foregår i os og jeg giver et fingerpeg i retning af en anden måde, hvorpå man kan forstå- og være solidarisk med ”den anden”.

Download

”Om lyst”

Det forholder sig således (og det er ikke noget jeg har fundet på) at “lysten driver værket”, og det er fuldstændig centralt, hvis du vil lære fra dig/påvirke, altså være pædagog. Et godt spørgsmål i forhold til den person du vil påvirke (hvorledes bliver denne person motiveret?) Et godt spørgsmål til dig selv (både som fagperson og privat) og til din leder- hvorledes bliver du motiveret?

Download

Plan 98 – Sådan & derfor

Hvorfor er Plan98 skruet samme som den er og hvorfor gør vi som vi gør?

Download

En kærlig julehilsen 2017

“Smuttere” og Svipsere” i den institutionelle hverdag.

Download

Man siger

-at vores fortid, barndom, opvækst i en hvis udstrækning er determinerende for vores “her og nu” og vores fremtid.

Download


De praktiske artikler

Ind imellem er det måske relevant med nogle håndgreb. Nogle meget praktiske råd, men stadig under ovennævnte forbehold: Al praksis er under stadig udvikling.

Video dokumentation

Vi bør se vores brug af video i en helhed. Fra de konkrete optagelser til det sidste punktum i det journaliserede materiale. Det kan ikke være meningen, at der ligger og flyder kilometervis af materiale som ingen aner hvordan de skal forholde sig til. Det er uansvarligt, uprofessionelt og disrespektfuldt overfor borgerne. Samtidig er det et elendigt feedback til os selv. ”Rettidig omhu” om jeg må be. Artiklen handler om hvordan man kan gøre.

Download

Projektsammenfatning (vejledning)

Ud over at være den logiske måde at afslutte et projekt, altså med en evaluering og erfaringsopsamling, så er projektsammenfatningen en ”nøgle” for kommende indvolveret personale til at få overblik eller/og begribe og tage stilling til de pædagogiske initiativer der har været taget.

Download

Poletter

Det er et spørgsmål om motivation, om at se en sammenhæng. Poletsystemer kan bruges til at ”åbne verden” for en borger og skabe ”værdi” omkring vedkommendes existens/tilstedeværelse i verden. Det er en ”praktisk” artikel med håndgreb.

Download

Stikord til fremlæggelse

Fremlæggelser skal gerne engagere tilhørerne og det betyder, at der f.eks. sjældent vil være tid til at forklare alle sammenhænge og hele historien. Det praktiske råd er at blande ”snak” og ”billeder” i små portioner.

Download

Introduktion til Systematik i Pædagogikken Gold

At give deltagerne et overblik over de muligheder en systematisk arbejds- og tænkemåde giver for at kvali cere arbejdet, specielt med henblik på en bedre effekt af de pædagogiske tiltag.

Download

Observation, registrering og statestik

3 dicipliner som man skal beherske, når man arbejder systematisk

Download

Langsigtet planlægning (den er i øvrigt også gammel)

Det er et gammelt skrift (92/96) Det omtaler beboere der sidder omkring spi- sebordet og den gang det hed ”systematisk pædagogik”. Betegnelsen er mis- visende, idet det er en arbejdsmetode/styringsredskab, som vi så putter nogle holdninger og noget pædagogik ind i. Men bortset fra det holder historien (hvilket måske er lidt skræmmende). Der er en gennemgang af ugeskemaet som en del af 16 punktsskemaet (et styringsredskab for langsigtet planlægning). Hvis du skal igang med 16-punktsskemaet, så læs den

Download

De “politiske” artikler

Når man udtrykker sig, er det vel altid fra en hvis synsvinkel ”politisk”. Disse artikler omhandler mine (frugtesløse) forsøg på at nå frem til nogle beslutningstagere.

Bolignød

En såkaldt boligkonference i 2005 der fik en hvis legemsvædske i kog hos forfatteren. En opvisning i pædagogisk armod. og ældgamle fordomme. A pro pos voldsforebyggende byggeri (læs:voldsanimerende/påmindende) så må de da snart sætte noget elektrisk hegn op omkring de enklaver, så vi slipper for at se på udviklingshæmmede ude på gade og vej. Arkitekterne kunne sikkert komme på nogle smarte modeller.

Download

Åbent brev til Eva K. Hansen 

Styregruppen har tidvist igennem årene forsøgt at gøre sig gældende på den “store scene”. I mit brev til politikerne i forlængelse af “Strandvænget-skandalen” kommenterer jeg nogle mangler i debatten, fortæller om hvad plan98 bl.a. kan og cirkler om det, der efter min mening, er en alt afgørende faktor i udviklingshæmmedes plads i vores samfund. “De er dårligt integrerede, bliver ikke behandlede som ligeværdige borgere og de er omfattet af en sekundær etik, der åbner for forholdsregler som ingen andre borgere ville finde sig i”. De er andenrangsborgere.

Download

Brev til Ester

Der blev nedsat en tænketank, der lige skulle have et par ord med på vejen

Download

Bolignød 2

Endnu en konference – ”Hvor gik særforsorgen hen da den gik ud”?
Lad os lige tage undertitlen med: “Konference om fremtidens handicappolitiske udfordring- er og deres løsninger.”

 

Download

Et brev til Ane Halsboe-Jørgensen

Midt i en kaotisk forvirring råber en pædagog til dit barn: “Du må ikke smide med hårde ting”. En anden hvæser sin afmagt til en lille pige: “Du er en stor egoist”.

 

Download

Idealer og realiteter (teori og praksis) omkring gamle 
 mennesker på plejehjem

Jeg skriver til dig for at fortælle om, hvorledes jeg og mange dedikerede ledere og medarbejdere sammen igennem mange år har håndteret “det institutionaliserede livs” udfordringer i praksis.

 

DownloadDe Gamle

Artikler er fra dengang drengekonfirmanderne fik rav-cigarrør i konfirmations- gave. Dengang der skulle være clipart allevegne – og det var hot. Er de noget værd, stadig relevante? Med lidt overbærenhed – ja!


Projekt min bare”
(med husketing)

Jeg endevender ”meningen med at arbejde i projektform” i mange artikler. Dette emne jeg bl.a. også vender tilbage til i ”Hvorfor systematik og video?”. Vi skal være gode til at argumentere for- og have ejerskab til vores valg af metoder.

Download

Østtysk
hundetræning

Hvorfor går vi så meget op i ”genkendelighed” og ”motivation”?

Download

Experterne
og dig

Fuldstændig relevant og up-to-date selvom den er +20 år gammel. Der er stadig meget personale/mange bosteder, der i visse sammenhæng ikke har fået noget håndgribeligt endsige anvendeligt ud af eksperterne.

Download

Skemaer

CERTIFIKAT 1

At tage vare på mig selv, ADL færdigheder til at skrive i.

Download

CERTIFIKAT 1 – blank

At tage vare på mig selv, ADL færdigheder til at skrive i – blank version.

Download

CERTIFIKAT 2

At gøre noget for andre certifikat til at skrive i anonymt.

Download

CERTIFIKAT 2 – blank

At gøre noget for andre certifikat til at skrive i anonymt – blank version.

Download

Vejledning til CERTIFIKATER

Eksempel på færdigheds certifikat.

Download

Svenske